ماهی عجیب بادندان هایی شبیه به انسان درایران(عکس)

ماهی عجیب بادندان هایی شبیه به انسان درایران(عکس)

ماهی عجیب با دندان هایی شبیه به انسان در ایران: به گزارش فراناز، یک ماهیگیر که برای صید ماهی به سدی درشمال خراسان رضوی رفته بود پس ازصید این ماهی متوجه شد که تفاوت فاحشی با سایر ماهیان صید شده دراین استان دارد و به همین جهت بسیار شگفت زده شد.این شگفتی وقتی دوچندان شد که دید این ماهی دهانی شبیه دهان انسان و دندان وزبانی درست مانند انسان دارد.این گونه ماهی نه تنها دراستان خراسان رضوی که تاکنون درهیچ نقطه از ایران صید نشده است .

این گونه عجیب ماهی که نمونه اش حتی در دنیا بسیار نادر است، فقط در شمال امریکا مشاهده شده است.

 

ماهی عجیب بادندان هایی شبیه به انسان درایران(عکس)

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر