چه مردهایی باید آزمایش اسپرموگرام بدهند؟

چه مردهایی باید آزمایش اسپرموگرام بدهند؟

آزمایشی که برای کافی بودن اسپرم باید داد چه آزمایشی است و چه موقع باید این آزمایش را انجام داد؟  

 

پاسخ دکتر شیرین نیرومنش، متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران:

آزمایش مد نظر کسی که این سوال را مطرح کرده اسپرموگرام یا آزمایش منی است که برای بررسی ناباروی در مردان انجام می شود و متخصص زمانی دستور انجام این آزمایش را می دهد که زوجی بعد از حداقل یک سال از زمان ازدواجشان هنوز باردار نشده باشند. در این آزمایش همه ویژگی های اسپرم مرد به دقت مورد بررسی قرار می گرد. برای انجام آزمایش اسپرموگرام شرایط خاصی لازم است از جمله اینکه زوجین نباید حداقل از دو تا سه روز قبل نزدیکی داشته باشند. برای انجام آزمایش اسپرموگرام نمونه در ظرف مناسبی که از طرف آزمایشگاه به مرد داده می شود ریخته ومجددا تحویل آزمایشگاه می شود. معمولا در خود آزمایشگاه فضای مناسبی جهت تحویل نمونه وجود دارد. علاوه بر این به طور معمول دو بار درخواست آزمایش اسپرموگرام با فاصله زمانی یک ماه داده می شود و متخصص بعد از دریافت و مقایسه نتیجه هر دو آزمایش در مورد بارور یا ناباور بودن مرد نظر می دهد و در صورت لزوم درمان خاصی را پیشنهاد می کند.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی