دوست خوب از نظر آنا نعمتی (عکس)

دوست خوب از نظر آنا نعمتی (عکس)
دوست خوب از نظر آنا نعمتی چه کسی است؟
دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم
آنا نعمتی همراه با انتشار متنی درمورد داشتن یک دوست خوب, عکسی از خودش را منتشر کرده است.
درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم.
 
دوست خوب از نظر آنا نعمتی (عکس)
دوست خوب از نظر آنا نعمتی چه کسی است؟
 
گردآوری : فراناز


مطالب پربازدید هفته
دوستان ما