چگونگی جدب انرژی مثبت و انتقال آن به دیگران

مجموعه : روانشناسی
چگونگی جدب انرژی مثبت و انتقال آن به دیگران

شما وقتی روز خود را با دلخوری آغاز می‌کنید، تمام روز شما تباه می‌شود وقتی به این بیندیشیم که دیگران هم مانند ما از ارزش وجودی برخوردار هستند، دیگر مایل نیستیم در مقابل آن‌ها جبهه‌گیری کرده و احساسات منفی را نثارشان کنیم. توجه داشته باشید که رفتار آگاهانه ما سبب می‌شود انرژی مثبت اطرافیان را به سوی خود جذب کرده و باتری وجودمان را با انرژی مثبت آن‌ها شارژ کنیم. اگر ذهن ما به افکار منفی عادت کرده باشد، لازم است آگاهانه این عادت را ترک کرده تا انرژی مثبت جذب ما شود. هوشیار باشید و نگذارید تصاویر هولناک ناشی از تفکر منفی وارد ذهن ما شوند. به جای تصاویر منفی، جریان آرامی از زندگی را تجسم کنید، این تغییر نگرشی ذهنی سبب جذب انرژی مثبت شده و ما رامبهوت می‌کند. گفتنی است برای آنکه آمادگی پذیرش انرژی مثبت را داشته باشید روز خود را با دعا و شکرگزاری شروع کنید  در هر وضعیتی به جنبه مثبت آن نگاه کنید .همچنین با هوشیاری و توجه به زمان حال و فارغ از زمان گذشته، با آرامش، انرژی مثبت جذب شده را به افراد دیگر انتقال دهبم.

 

گردآوری : فراناز

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
پرده بکارت دختران با انجام این کارها پاره می شود
پرده بکارت دختران با انجام این کارها پاره می شود
مشاهده بیشتر