عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، در حال دیدن یه خواب خیلی خوب !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی یه گندی زدم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی اعصاب درست حسابی ندارم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من و عیال !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی یه گندی زدم ولی صداشو در نیاوردم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من! …. نه ، این پسر همسایمونه !!!

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من در حال خوشتیپ کردن !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی یه فیلم خالی بندی هندی دیدم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، در دوران جاهلیتم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی تو فکر ترک بودم !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی ترک کردم ! در باشگاه !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من ، وقتی فک یه نفر رو آوردم پایین !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

من … اینجا دیگه خوابم میاد !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

اوهوی ! با توام ، عکسامو پخش نکنی !

عکس های بچه کوچولوها در شکلک های مختلف

 

گردآوری : فراناز

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
عکس های دختر مدل خوش اندام اینستاگرامی ورزشکار (جایلین اوجیدا)
عکس های دختر مدل خوش اندام اینستاگرامی ورزشکار (جایلین اوجیدا)
مشاهده بیشتر