انیشتین آینده یک زن ایرانی است

انیشتین آینده یک زن ایرانی است

انیشتین آینده یک زن ایرانی است

کسی نیست که انیشتین را نشناسد. به تازگی یک شرکت پروژه ای را آغاز کرده است که درباره انیشتین و مطالعات وی تحقیق میکند و از دانشمندان و محققان سراسر دنیا برای این پروژه کمک میگیرد و زهرا حقانی تنها زن ایرانی است که توجه این شرکت را جلب کرده است.

 

نشریه فوربس در مقاله ای می نویسد: « انیشتین بعدی شاید یک زن ایرانی 27 ساله با نام«زهرا حقانی» باشد. او یک محقق ایرانی است که دکترای خود را در مطالعات نیروی جاذبه زمین و اختر شناسی از دانشگاه شهید بهشتی ایران دریافت کرده و اکنون به عنوان استادیار دانشکده فیزیک در دانشگاه دامغان مشغول فعالیت است.

 

انیشتین آینده یک زن ایرانی است

 

وی به تشریح نظریات و تئوری های آلبرت انیشتین و کشفیاتی که در سال های اخیر بر اساس فرضیه ها از جمله تصویر برداری های دوربین فضایی هابل از یک ستاره در حال انفجار که نور برآمده از آن گروهی از کهکشان ها را نابود کرده، می پردازد.

 

نشریه فوربس می نویسد: «شرکتی با نام «اسپارو» در حال تحقیق و تهیه گزارشی از اسامی دانشمندان و پژوهشگرانی از سراسر دنیاست که در رابطه با انیشتین به تحقیق می پردازند و زهرا حقانی، یکی از افرادی است که توجه این شرکت را به خود جلب کرده تا نظریات و بررسی های او مورد توجه قرار گیرد.» این شرکت از زهرا حقانی به عنوان «انیشتن آینده» یاد کرده است.

مطالب داغ هفته اخیر