اس ام اس سرکاری باحال و خفن سری (3)

اس ام اس سرکاری باحال و خفن سری (3)

بیا به آرامش فکرکنیم

به زندگی

به عشق

به بهشت

به جهنم

به درک

به توچه

به من چه

برو اعصاب ندارم می زنم شل و پلت می کنم ها !
  

اس ام اس سرکاری امروز

تکیه اش بر درخت، نگاهش غمگین

لب هایش پر از زمزمه، در ژرفای وجودش غوغا

افکارش پریشان

شاید فکر خودکشی برسر داشت

شاسکولی که در عروسی شام گیرش نیامد

اس ام اس سرکاری امروز

عر عر عر عر

به من میگن خر!

یه عمره که خر هستم!

همیشه باربرهستم!

خر که میگن من هستم!

گوشی موبایل به دستم درحال خواندن هستم!

اس ام اس سرکاری امروز

یواش بیا پایین می خوام یه چیزی بهت بگم!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تند اومدی نمی گم

اس ام اس سرکاری امروز

خری گم کرده ام با بار کاشی

اس ام اس می زنم شاید تو باشی

اس ام اس سرکاری امروز

واقعا دستت درد نکنه

می خوام بهت زنگ بزنم

تکلیف حرفایی که پشت سرم زدی رو معلوم کنم!

حیف اون همه محبت
.
.
.
(ستاد ایجاد اضطراب چند ثانیه ای)

اس ام اس سرکاری امروز

علم بهتراست یا ثروت؟

هیچ کدوم!

یه ذره معرفت که تو یه ذره نداری!

اس ام اس سرکاری امروز

از من بپرسند بهترین ، زیباترین ، شجاع ترین

محبوب ترین ، داناترین ، عاقل ترین آدم کیه؟

انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم

و می گم این نمی تونه باشه …

اس ام اس سرکاری امروز

عزیزم خیلی دوست دارم

( ستاد ایجاد شوق و هیجان )

اس ام اس سرکاری امروز

پاتو از زندگیم بکش بیرون
.
.
.
.
.
جورابات بو میدن

اس ام اس سرکاری امروز

تو را از شن نه از گل آفریدند

ز عطر بوی سنبل آفریدند

نمیدانم تو را با این همه حسن

چرا اینگونه منگل آفریدند

اس ام اس سرکاری امروز

میدونی فرق تو با توپ چیه؟

توپ رو باید شوت کرد

اما تو خودت شوتی‎ …

اس ام اس سرکاری امروز

مطالب داغ هفته اخیر