اس ام اس های سرکاری و خنده دار جدید (7)

اس ام اس های سرکاری و خنده دار جدید (7)

از آخر به اول بخون:؟هنوخیم لوا هب رخآ زا ونتم یلقاع مودک هخآ
بر بالای برجه میلاد ایسته کرده بودم یکدفه یادت افتادم گفتم یک اس ام اس برایت ویل کنم ببینم حالت چیطور است خوبی ؟ در سلامتی کامیل به سر میبری؟ هو !
سرسبزداشتی برای خودت قدم میزدی منم اونجا بودم کنار دریاچه دیدم یک گل قرمز بین لباته داشتی به من نزدیک میشدی
می خواستم بهت یه چیزی بگم اما یک دفعه چوپونت اومد بردت طویله!!
اوجِ لـــذت اونجــــاســت کـــــه …
نصــفِ شـــب وقتـــــی تــو انتهــــای ناامیـــدی …
آخـــرین نگـــاه رو به گـــوشی میکنــــی و …
سایلنــــت میکنــــی که با بغـــض بخــــوابی ، یـــه پیــــام واســـت بیـــاد کـــه نوشتـــه :
.
.
.
با ارســـالِ یک پیــــامِ کــوتاهِ بدون متـــن به ۸۲۸۲ از خـــدمــاتِ ویتــــرینِ ایرانســـل استفـــاده کنیـــد … ! اس ام اس سرکاری {2} اس ام اس سرکاری {2}
اگه یه روزی یکی دستت رو گرفت و قلبت رو لرزوند عجله نکن!
شاید بابا برقی باشه.
میدونی اسگل ب کی میگن؟؟
برو پایین..
.
.
.
.
میدونی اسگل ب کی میگن؟؟؟
بروبالا..(درست توجه کن!!)
مشترک گرامی این اس ام اس برای بیدار کردن شما در نیمه شب فرستاده شده است لطفا پس از خواندنش لبخند بزنید و سعی کنید دوباره بخوابید !
اسپانیایی= دکسو
ترکی= بینلما
عربی= الوهنو
ایتالیایی= المنرو
انگلیسی= پینتنین
چینی= چسمو
هندی= میره
ژاپنی= چنگ سو
بلژیکی= کتلی
فارسی= سرکاری!
این سیب؛ بهترین سیب؛ شکل سیب؛ سر سیب؛ کار سیب؛ گذاشتن سیب؛ یه سیب؛ بچه سیب؛ دوست داشتنیه سیب…! (( حالا سیب رو حذف کن ))
خس یتمیب رختی کیبام

فک کردی برعکسه؟؟خخخخخخ
ن ایندفعه دیگه سرکاریه سرکاری بود

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر