عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی…

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی…

عکس ولنتاین،عشق،روز عشق،ولنتاین،روز با هم بودن

 

عشق یعنی…  که هر روزت ولنتاین باشه.,عشق یعنی…بدونی برای هم ساخته شدین.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
به همدیگه محبت کردن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
چیزی که تابحال تجربه نکرده بودی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق…
بازتابی از احساس است.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...
عشق یعنی…

دو قلب در یک مسیر.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
بدونی یکی منتظرته.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی..
بدونی این «تو»یی که یک شب رو بیاد موندنی می کنه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
بدونی اونم همینقدر دوستت داره.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
کسی که شریک بهترین لحظات زندگیته.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
همون روزی که درها رو به روی بقیه می بندی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
اون چیزی که قلبتو جوان نگه میداره.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
باهاش مثل پرنسس رفتار کنی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
با هم قدم زدن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
وقتی کنارشی نخوای زمان بگذره.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
گذر زمان شما رو به هم نزدیکتر کنه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
مایحتاج زندگی تونو با هم بخرید.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
همونی که می خواستی رو پیدا کنی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
به معجزه ایمان بیاری.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
مامان شاغلی که دلتنگ بچه هاش میشه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
کسی که بهت کمک می کنه روزای سخت رو پشت سر بذاری.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
خواب های خوب ببینی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
یه زندگی تازه رو با هم شروع کردن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
رابطه ای که فکرش را هم نمی کردی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...
عشق یعنی…

یه حس شیرین.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
هیچوقت از هدیه های کوچیک خسته نشی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
ترانه مورد علاقه تونو با هم بخونین.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
ازت خواستگاری کنه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
از سرکار برگردی و صداشو بشنوی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
تصمیمات مهم را با هم گرفتن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
همش ازت مراقبت کنه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
تکیه گاه محکمِ زندگیت باشه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
بخاطر تو هنوز به خودش برسه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی….
هیچوقت به انتخابت شک نکنی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
احساسی برای تمام فصول.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
وقتی پیشت نیست لباسشو بپوشی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
غذای مورد علاقه شو بپزی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
هر روزت مثل ولنتاین باشه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
چشمتون فقط دنبال هم باشه.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
بهش اعتماد کنی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
باهم رویابافی کردن.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...

عشق یعنی…
دیگه احساس تنهایی نکنی.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...
عشق یعنی…

دو تا مرغ عشق.

عکس و متن مخصوص ولنتاین | عشق یعنی...
برچسب ها:
مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
مشاهده بیشتر