حکم قرآن خواندن در دوره قاعدگی چیست؟

مجموعه : دین و مذهب
حکم قرآن خواندن در دوره قاعدگی چیست؟

حکم قرآن خواندن در دوره قاعدگی چیست؟ آیا هنگام قاعدگی خواندن قرآن جایز است؟

جواب: خواندن قرآن در این حال مكروه است یعنی ثواب كمتری دارد. (ر.ك، تحریر الوسیله، ج1، ص56 م16)

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما