دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟

مجموعه : دین و مذهب
دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟

دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟ چهارده قرن است که این ندا در گوش جهانیان طنین انداز است، ولی کسی نتوانسته است در صحنه مبارزه گام بگذارد یا موفق شود.

 

از میان معجزات و خارق عاداتى که از پیامبر اسلام ص صادر شده قرآن برترین سند زنده حقانیت او است.

 

قرآن کتابى است فوق افکار بشر، کسى تاکنون نتوانسته کتابى همانند آن را بیاورد، این کتاب یک معجزه بزرگ آسمانى است.در ادامه این بخش از پورتال فراناز با صورتهای مختلف اعجاز قرآن آشنا می شویم.

 

باید معنا و حقیقت اعجاز و معجزه و شرایط آن ذکر شود تا ببینیم آیا این شرایط در قرآن موجود است. حقیقت اعجاز جز این نیست که مدّعی نبوت عمل خارق العاده را انجام دهد و دیگران را برای همانند آن دعوت کند اما آنان از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند.

 

قیود و شرایط مذکور در قرآن مجید دیده می شود، یعنی پیامبر اسلام با معجزه قرآن ادعای نبوت کرد و مردم را به هماوردی تحدّی فرا خواند تا جایی که حاضر شد کافران تنها یک سوره بیاورند و از تمام جهانیان برای ساختن سوره کمک بگیرند.

 

اعجاز قرآن صورت‏های مختلفی دارد :

۱- اعجاز طریقی :

یعنی قرآن که حاوی هدف بلند و سخنان حکیمانه است، از طرف شخصی که امی بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست، آورده شد.
بر این اساس قران مجید روی کلمه امّی در مورد پیامبر(ص) مکرّر تکیه کرده و می فرماید: “پیش از این کتابی نمی خواندی و چیزی با دست خود نمی نوشتی تا مایه تردید و شک گمراهان گردد”.

 

۲- اعجاز لفظی :

شیوه سخن گفتن قرآن طوری است که با آن چه بشر تا کنون شنیده و گفته، تفاوت زیاد دارد و زیبایی ظاهر و شیرینی بیان آن را هیچ کلامی ندارد، که علمای ادب از آن به فصاحت و بلاغت تعبیر می کنند.

قرآن نه شعر است و نه نثر، بلکه دارای سبک خاصی است که نظیر آن یافت نمی شود.

 

از این رو “ولید بن مغیره” در مورد قرآن گفت: “از محمد سخنی شنیدم که نه شباهت به گفتار انسان‏ها دارد و نه پریان، گفتار او شیرینی خاصی دارد” اما او برای خنثی کردن تأثیر قرآن گفت: بگویید پیامبر ساحر است.

 

آیات ۲۴ و ۲۵ سوره مدثر ناظر به این جریان است آهنگ مخصوص قرآن، ملال آور نبوده، بر اثر تکرار خواندن، صراحت و قاطعیت، متانت و عفّت بیان همه نشان دهنده زیبایی و هنر قرآن مجید است.

 

یک آیه از قرآن، ابن مقفع، ادیب معروف را به زانو در آورد و آن آیه “یا ارض ابلعی ماءک…” می باشد، زیرا در عین اختصار ماجرای طوفان نوح را با تعبیرات کوتاه و بسیار پر معنی شرح می دهد. به گفته بعضی از محقّقان ۲۳ نکته از صنایع ادبی در آن جمع است.

 

یکی از صاحب نظران می گوید: یک حرف از قرآن در جایگاهش معجزه است، زیرا آن حرف، کلمه‏ای را که در آن واقع شده نگاه می دارد و آن کلمه آیه را و آن آیه آیات بسیار را و همین راز اعجاز جاودانی قرآن است.

 

۳- اعجاز معنایی :

قرآن از نظر محتوا و بیان معارف الهی معجزه است، چون به شکل بسیار زیبایی مسائل مربوط به خدا و ماوراء الطبیعه را مطرح کرده و خداوند را به زیباترین وجه توصیف کرده است.

 

آیاتی از قرآن منطبق بر قواعد علمی امروز است مانند جاذبه عمومی، آفرینش جهان، حرکت زمین، حرکت منظومه شمسی، زندگی در کرات دیگر، زوجیت گیاهان، زوجیت عمومی، علل نزول باران و غیره.

 

در این زمینه هزاران کتاب و مقاله توسط دانشمندان در رشته‏ های مختلف علوم به نگارش در آمده و همه از عظمت قرآن و تطبیق آیات با جدیدترین ره یافت‏های دانش بشری سخن گفته ‏اند:

 

موریس بوکای در کتاب “مقایسه‏ای میان تورات انجیل و قرآن و علم” پس از تطبیق آیات قرآن با دستاوردهای علمی می گوید: “چگونه می توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فرآورده‏های علمی بشر در شگفت فرو نرفت و آن را اعجاز به حساب نیاورد؟!”

 

جالب آن که در مفاد آیاد قرآن کوچک‏ترین اختلافی وجود ندارد و این یکی دیگر از نشانه‏های اعجاز قرآن در بخش اعجاز معنایی است. قرآن مجید به این حقیقت اشاره کرده: “آیا درباره قرآن نمی اندیشند که اگر از سوی غیر خدا بود، اختلافات فراوانی در آن می یافتید”

 

اعجاز در پیشگوییهای تاریخی مانند غلبه روم بر ایران

اعجاز در بیان رخدادهای تاریخی پیشین.

 

جامع بودن دانش‏های مختلف. قرآن نه کتاب حقوقی است، نه اخلاقی، نه کلامی و اعتقادی، نه تاریخی، نه علوم بلاغی و لغت و نه رشته خاص علمی و… اما در عین حال، همه این دانش‏ها را در خود جمع کرده است.

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
سخنان زیبا و دلنشین از کنفوسیوس
سخنان زیبا و دلنشین از کنفوسیوس
مشاهده بیشتر