داستان کوتاه مردی که می خواست زنش را طلاق دهد!

داستان کوتاه مردی که می خواست زنش را طلاق دهد!

مردی می‌خواست زنش را طلاق دهد. دوســـتش علت را جویا شد و او گفت: این زن از روز اول همیشـــه می خواست من را عـــوض کند. مرا وادار کرد سیگار را ترک کنم… لباس بهتر بپــــوشم، قماربازی نکنم، در سهام ســــرمایه‌گذاری کنم و حتی… مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم! دوستــــش گفت: این ها که می‌گـــــویی که چیز بــــدی نیست! مرد گفت: ولی حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شـــان من نیست!!!!

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی