اس ام اس عاشقونه سری جدید

اس ام اس عاشقونه سری جدید

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند !

یکی که گم شود دیگری محکوم به آوارگیست . . .اس ام اس عاشقانه سری جدید


او راحت از من گذشت

خدایا از او راحت نگذر …اس ام اس عاشقانه سری جدید


قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شوداس ام اس عاشقانه سری جدیدزمستان سرد نیست درد است

وقتی دست هایم تنها خودم را به آغوش می کشند !اس ام اس عاشقانه سری جدید


در سینمای چهار بُعدی چشمانت

برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .اس ام اس عاشقانه سری جدید


فقط یکبار میتوان عاشق شد

بار دوم دیگر خبری از جنسِ اصل نیست . . .اس ام اس عاشقانه سری جدید


از سرمای زمستان نمی ترسم

وقتی به تو گرم است “دلم” . . .اس ام اس عاشقانه سری جدید


یعقوب یادم داده است ، دلبرت وقتی کنارت نیست

کوری بهتر است از دیدن . . .اس ام اس عاشقانه سری جدید


هوا هر چقدر هم زمستان باشد ، مهم نیست

تو در آغوشت تابستان داریاس ام اس عاشقانه سری جدید


اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که

عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد

همین قدر بعید…همین قدر ممکن… !اس ام اس عاشقانه سری جدید


عاشق شده ام بر تو ! تدبیر چه فرمایی؟

از راهِ صلاح آیم؟ یا از درِ رسوایی؟اس ام اس عاشقانه سری جدید


یادت باشد

به خوابم آمدی

بیدارم کنی بِبوسمت!اس ام اس عاشقانه سری جدید


به سلامتی کسی که همیشه آخر اس ام اس هاش اسمشو می نویسه

چون میدونه هیشکی شمارشو Save نکردهاس ام اس عاشقانه سری جدید


این چیست که چون دلهره افتاده به جانم

حال همه خوب است ، من اما نگرانم

ای عشق ! مرا بیشتر از پیش بمیران

آنقدر که تا دیدن او زنده بمانماس ام اس عاشقانه سری جدید


چشمانم را به ابرها قرض می دهم

کافیست عکست را نشانم دهند

خشکسالی چند سال اخیر را جبران خواهم کرداس ام اس عاشقانه سری جدید


من رسم دوستی ام مثل نان نیست

که گرمش سر سفره دل باشد

و سردش سهم نمکی

چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت را دوست دارماس ام اس عاشقانه سری جدید


چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم

چو بامداد خوش دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

مطالب داغ هفته اخیر