اس ام اس فلسفی فاز سنگین

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری

در جهت ارتقای رشد دومی

اسکات پک

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

دوست داشتن انسان‌ها

به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است

اسکات پک

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

زندگی بسیار مسحور کننده است

فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست

دوما

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم

می‌توانیم هدایت کنیم

اسکات پک

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود

که همه‌ی انسان‌ها برابرند

مارتین لوتر‌کینگ

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید

اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

پونگ

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

.بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست

و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

چیزی ساده تر از بزرگی نیست

آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

به نتیجه رسیدن امور مهم

اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد

چاردینی

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم

باید به حقیقت عشق بورزیم

اسکات پک

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

تجربه بهترین درس است

هر چند حق التدریس آن گران باشد

کارلایل

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

نشان دوست نیکو آن است که

خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند

پور سینا

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

یک اراده قوی

بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی

حتی بر زمان نیز غلبه می کند

بالزاک

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت

ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

دالای لاما

 

اس ام اس فلسفی فاز سنگین

 

همه چیزی که در این زندگی لازم دارید

بی خبری و اعتماد به نفس است

و موفقیت حتمی است

مارک تواین

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما