دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

برای داشتن یک طراحی دکوراسیون مدرن و فوق العاده شیک نیاز به فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی خلاقانه با ایده هایی حرفه ای داریم که در این بخش مشاهده می کنید.
اجزای اصلی در یک حمام و دستشویی در قدم اول سرامیک است که با انتخاب درست رنگ و طرح آن می توانید از عرض و طول فضایتان نهایت استفاده را ببرید. برای حمام و دستشویی هایی با عرض کم هرگز از سرامیک هایی با طرحی شلوغ و خطوطی عمود استفاده نکنید.
سرامیک هایی با خطوطی افقی با ایجاد خطای دید به بزرگتر دیده شدن فضای شما کمک خواهد کرد. نکته بعدی انتخاب سینک و وان است که طرح ساده و رنگ روشن هوشمندانه ترین انتخاب است.

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

دکوراسیون حمام و دستشویی

دکوراسیون شیک حمام و دستشویی

مطالب داغ هفته اخیر