حکم شرعی درباره رابطه زناشویی در دوران بارداری

حکم شرعی درباره رابطه زناشویی در دوران بارداری
از نظر شرعی در صورتی که برای خانم ضرر نداشته باشد و موجب اذیت او یا حمل نشود نزدیکی با او اشکال ندارد.
 
 از نظر پزشکی نیز اگر نزدیکی به گونه ای صورت گیرد که باعث فشار بر رحم و یا تشدید انقباضات رحم (در اثر ارگاسم) نگردد هیچ اشکالی ندارد. 
 
البته اگر سابقه سقط وجود داشته باشد یا لکه بینی در دوران بارداری؛ بهترین کار این است که به هیچ وجه مقاربت صورت نگیرد. و آمیزش باید تا زمانی که عوامل فوق از بین برود ترک شود.
 
 
گردآوری : فراناز
مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
معمای جالب دایره های چرخ
معمای جالب دایره های چرخ
مشاهده بیشتر