متن های خنده دار و طنز جدید (70)

متن های خنده دار و طنز جدید (70)

نمیدونم چرا این خانومایی که توی آژانس هواپیمایی کار میکنن، بلااستثنا بیماریه ((خود داف پنداری مزمن مقاوم به درمان)) دارن.
. عزیزم تو یه کارمند ساده ای که فقط مقنعه ت دوتا نوار طلایی داره 😐

 *******************************

ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ” ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﻗﻮﯼ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﺎ …
ﻓﮏ ﮐﻦ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ: ﻭﺣﺸﯽ
ﺑﺸﯿﻦ …ﻭﺣﺸﯽ ﻧﮑﻦ …ﻭﺣﺸﯽ ﻧﺪﻭ !
بعد ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺮﯼ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺸﯽ ! :))))

 *******************************

اقا یه سوال؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سیاوش قمیشی هنوز عاشق اینه؟؟؟ :/

 *******************************

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺷﻮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﮑﺮﺳﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﺩ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮﻯ ﺟﻮﻭﻧﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ…

 *******************************

یارو میگفت:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻤﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺩﺍﺩ 😐
. ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺶ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺮﻣﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ !!!!! 😐

 *******************************

یه قانون هست که میگه..
.کارایه یواشکی همیشه بهترین خاطرات رو میسازه!

 *******************************

ازدواج سنت پیامبره؟
.
.
.
قبل پیامبر ملت دوست معمولی بودن؟ :))))

 *******************************

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﯾــﺮﺍﻧﯽ : ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫِـﻨﺪﯼ : ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﻣﻨﻮ ﮐُﺸﺘﯽ … !!
ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ GEM : ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﮐﯿﻪ؟!

*******************************

مورد داشتیم پسره اینقدر مست بوده..
.
.
.
.
.
به دوش حموم میگفته گریه نکن همه چی درست میشه. 😐 🙁

 *******************************

حکیمی را گفتند: ایرانیان همه بوقند!!
حکیم براشفت که:
.
حاشا و کلا, این تهمتی نارواست….
گر بوق را فشاری وارد آید, صدایش به در آید, لیک اینان را نه!!

 *******************************

اگر میخواهید عشقتون تا صبح با میل خودش تو بغلتون باشه
.
.
.
.
.
.
.
اخر شب بشینین با هم فیلم ترسناک ببینین ! 😐
:))))))))))

 *******************************

بعضی آدما از دور برق میزنن!!!
.
.
.
.
اما وقتی میان جلو، میبینی به خاطرِ خورده شیشه هاشون بوده!

*******************************

عاغا ﯾﮑﯽ الان ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ بهم ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ممد ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !

ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﮕﻮ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ !

ممد اﮔﻪ ﺍﯾﻦ پستو ميبيني

برو خونه ….. نگرانتن

اگه خون آریایی تو رگته به اشتراك بذار، برسه دست ممد، زودتر بره خونه تا خونوادش از نگراني در بيان

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

www.FaraNaz.com

مطالب داغ هفته اخیر