درمان کامل شکستگی انگشتان پا با ورزش

درمان کامل شکستگی انگشتان پا با ورزش

وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن ها را بیشتر در معرض ضربه و آسیب قرار می دهد. در بعضی از ورزش ها ضربات مکرر و طولانی به انگشت می تواند موجب شکستگی های مویی یا استرسی شود. برای درمان درمان شکستگی انگشتان پا تمرینات زیر را انجام دهید.

 

 

 

تمرین اول:
انگشت شکسته با نوک انشگتان دست بگیرید ، سپس به طرف بالا و پایین حرکت دهید.این حرکت را دو دست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

 

 

تمرین دوم:
روی صندلی بنشینید ، یک حوله یا پارچه را زیر پای انگشت آسیب دیده قرار دهید. سپس با انگشتان سعی کنید حوله را به زیر پا بکشید، به این صورت که، حوله را چنگ بزنید و انگشتان را به طرف پاشنه پا حرکت دهید، پا را مجددا” روی حوله بگذارید و حرکت را انجام دهید، این حرکت را تا جایی انجام دهید که حوله کاملا” به زیر پا برود.حرکت را در دو ست انجام دهید.

 

تمرین سوم:
صاف بایستید و انگشتان پای آسیب دیده را به طرف بالا بیاورید و به موقعیت اول برگردید .این حرکت را دو ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

تمرین چهارم:
برای انجام این حرکت احتمالا” نیاز به یک تکیه گاه داشته باشید، می توانید از یک صندلی استفاده کنید، برای انجام حرکت، روی انگشتان پا بلند شوید و به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۳ ست و با ۱۰ تکرار انجام دهید.

 

تمرین پنجم:
یک پارچه یا حوله را به دور انگشتان پای آسیب دیده حلقه کنید، سپس با هر دو دست حوله را به طرف بدن بکشید و به آرامی به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی