هشدار به کسانی که همیشه ناخن هایشان را پیرایش می کنند

هشدار به کسانی که همیشه ناخن هایشان را پیرایش می کنند

پیرایش روزانه ناخن‌ها می‌تواند مضر باشد و منجر به آسیب‌های جدی ناخن شود.

به گزارش فراناز، محققان دانشگاه ناتینگهام در تحقیقات خود برای تشخیص علل برخی از مشکلات شایع ناخن‌ها مانند رشد ناخن در داخل گوشت و به صورت قاشقی، روش معادله‌ای را ابداع و استفاده کردند.
با توجه به این تحقیقات، پیرایش منظم ناخن‌ها سبب رخ دادن تنش پسماند کل ناخن می‌شود. این تنش پسماند در طول زمان می‌تواند سبب تغییر شکل و انحنای ناخن شود که در نهایت به آسیب‌های جدی منجر می‌شود.
محققان در این پژوهش، بیشترین توجه را به ناخن‌های رشد یافته در گوشت انگشت‌های پا داشتند که تاکنون درمان رضایت بخشی برای آن صورت نگرفته است. آنان در بررسی‌های خود، تنش‌های مکانیکی و انرژی‌های مرتبط با ناخن را نیز مدنظر قرار دادند و به این معادله دست یافتند؛ زمانی که تعادل بین تنش رشد و تنش چسبنده ناخن شکسته می‌شود با توجه به رشد آرام یا سریع ناخن یا تغییرات چسبنده ناخن، تنش پسماند در سراسر ناخن رخ داده و باعث تغییر شکل ناخن در طول زمان می‌شود.
تحقیقات نشان داد تنش پسماند در هر ناخنی می‌تواند رخ دهد، اما در ناخن‌های بزرگتر و صافت‌تر مانند ناخن شصت پا بیشتر است و پیرایش بد ناخن تنش پسماند را تشدید می‌کند.
به گزارش فراناز، این تحقیقات در مجله زیست شناسی فیزیک انتشارات IOP منتشر شده است.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر