راز و رمز عدد +18 چیست؟(طنز)

راز و رمز عدد +18 چیست؟(طنز)
دانایی را پرسیدند:چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟

 

فرمود: 18+

چرا که وقتی خلایق آن را بینند،

بی اختیار عنان از کف دهند

و چشم ها را گشاد گردانند

و آب از دهانشان چکه نماید

و دست هایشان همی لرزد

و در صورتی که لازم باشد از مرزها گذر کنند

و در آخر نیز یا دست از پا درازتر باشند

و یا احساس دست از پا درازتری نمایند

و من همچنان در عجبم از راز این عدد!!!

مطالب داغ هفته اخیر