زنان در این سن خوشبخت و در سن دیگر نگران هستند!!

زنان در این سن خوشبخت و در سن دیگر نگران هستند!!

محققان می‌گویند خانم‌ها در میانه ۳۰ سالگی بیش از هر زمان دیگری در زندگیشان، زیر فشار ‌استرس قرار می‌گیرند.
زنان در سی و چند سالگی به دلیل همزمان شدن مسئولیت‌هایشان، بزرگ کردن بچه‌ها، تهیه مخارج زندگی و موفقیت در کار به شدت زیر فشار روحی و اضطراب قرار می‌گیرند.

در ۳۴ سالگی است که آن‌ها بیش از هر زمان دیگری استرس می‌کشند اما در مقابل‌ زنان در ۲۵ سالگی کمتر از همیشه استرس دارند و بیشتر از همیشه خوشبخت هستند.
محققان با بررسی دو هزار زن بریتانیایی متوجه شدند ‌زنان در ۲۵ سالگی خوشبخت‌تر از همیشه هستند چون برای اولین بار پول خوبی در می‌آورند، از زندگی اجتماعیشان لذت می‌برند و از نظر مشکلات مالی و تعهد به دیگران، ‌مسئولیت زیادی ندارند و بنابراین آسوده‌تر هستند.

در این تحقیق، زنان اسکاتلندی در بریتانیا از همه کمتر اظهار خوشبختی می‌کردند. هم چنین فقط ۱۲ درصد از شرکت کنندگان در این پژوهش گفتند به نظرشان زن‌ها از مرد‌ها خوشبخت‌تر هستند.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی