نبرد یک بچه فیل با 14 شیر خشمگین و گرسنه

نبرد یک بچه فیل با 14 شیر خشمگین و گرسنه

نبرد یک بچه فیل با 14 شیر خشمگین و گرسنه

یک گله شیر ماده، فیل جوانی را تنها به دام انداختند و با حمله دسته جمعی به او تلاش کردند او را از پا درآوردند ولی فیل جوان با زیرکی جان سالم به در برد.

 

 

به گزارش فراناز به نقل از “کترز”، ۱۴ شیر ماده گرسنه که در پارک ملی “لوانگوای جنوبی” زامبیا یک فیل جوان را تنها یافتند تصمیم گرفتند او را به شکار خود درآوردند. فیل جوان وقتی متوجه خطر شد که گله شیر او را احاطه کرده بودند و او دیگر راه فراری نداشت.

 

 

“جس نش” عکاس و مستند ساز حیات وحش که از دور شاهد این لحظات بوده و توانسته از آن فیلمبرداری کند درباره آنچه دیده گفته که فیل وقتی خود را تنها و بی پناه می بیند تصمیم می گیرد آخرین شانس خود را امتحان کند و با آن ها بجنگد. حمله شیرها با پرش یکی از آنها به پشت فیل آغاز می شود و پشت سر او بقیه شیرها نیز سعی می کند چنگال های خود را در بدن فیل فرو کنند و خود را به پشت حیوان برسانند.

 

 

در لحظات ابتدایی حمله همه چیز به نظر تمام شده می آید؛ فیل زانو می زند و شیرها بر سر او می ریزند. با این حال فیل تسلیم نمی شود و همه نیرویش را برای زنده ماندن به کار می برد. او به سختی از جایش بلند می شود و نبرد را تغییر می دهد. او برای اینکه شیرها را از خود دور کند شروع به چرخیدن می کند و همزمان تصمیم زیرکانه ای می گیرد و شروع به دویدن به سمت رودخانه می کند.

 

 

قدم گذاشتن فیل جوان در آب باعث می‌شود تعدادی از شیرها او را رها کنند با این حال یکی از آنها به سختی چنگال‌هایش را در کمر فیل فرو کرده است و حاضر به رها کردن نیست؛ برای خلاص شدن از دست او اما یک تکان دیگر کافی است. با این حال شیرها دست بردار نیستند اما حالا فیل جسورتر شده و حالا با حمله به آنها خطر را تماما از خود دور می کند.