شعرزیبای مسعودکیمیایی برای فوت سیمین بهبهانی

شعرزیبای مسعودکیمیایی برای فوت سیمین بهبهانی

مسعود کیمیایی به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی غزلسرای فقید کشورمان شعری سروده که در روزنامه شرق منتشر شده است.متن شعر کیمیایی از این قرار است:

 

سیمین در خانه است.

خانه در ایران است.

دوری از او ترس ندارد.

ترس، دشمنِ جسارت است.

هیچ گاه در جایی نخواهم بود
که شاعر نباشد.

شاعر، وجود زمانه است.

برکت از ما نرفته است.

سیمین، برکت شعر ماست.

دوری از او ترس ندارد…

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
نوزادی که شش ماهه به راه افتاد
نوزادی که شش ماهه به راه افتاد
مشاهده بیشتر