بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94 جوک عاشقانه در مهرماه 94

اسمــت را مــوج مــی‌بــرد،
خــودت را کشتــی،
مــوهــایــت را بــاد
و یــادت را  دفتــر گــم‌شــده‌ام!
اسمــم را
سنگــی نگــه مــی‌دارد
خــودم را گــوری،  و یــادم را . . .
مهــم نیســت!

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

ما ” ندار ” بودیم عروسک قصه مان پرید…..!!
”دارا ” که باشی
” سارا ” با پای خودش به سراغت می آید……!!

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

زندگی من  نیمه شبها دیدنی تر است  نیمه شبها
که تو فرسنگها با من فاصله داری ،
غرق درخوابی شیرین
و من غرق اشک و خیال نوازش تو

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

وجدانت  بی وجدان است
که بتو گوشزد نکرد
دل این زن
دلِ یک انسان است
نه دل یک گوسفند برای کباب کردن…!!!

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

فارسی اول دبستان را  هِی تجدید می شوم این روزها:
“آن مرد آمد  آن مرد در باران آمد”  …
امروز باز هم باران آمد
تو اما نیامدی..

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم
می گویمت از دور دعا،
گر برسانند…

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

آزمودم ،  مرگ من در زندگیست …
  چون رهم زین زندگی ،  پایندگیست ….

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

همه راه‌هایی که تو را به من می‌رسانند
در دست تعمیرند !
  اگر نه تو حتما می‌آمدی !

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

دو سال است هرجا می‌روم پنجره را با خودم می‌بَرَم.
دو سال است دنیا را دنبالِ تو می‌گردم.
دو سال است این دو چشم
پنجره‌هایی رو به توست.

 

بهترین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه مهر ماه 94

 

حال و روزم به دور از تو
به مثل ماهی دور افتاده
از معشوقش
دریا  شده

مطالب داغ هفته اخیر