ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

همیشه باید کسی باشد
تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد
باید کسی باشد … …
که وقتی صدایت لرزید بفهمد
که اگر سکوت کردی، بفهمد …
کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد
کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد
به توجهش احتیاج داری
بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است
بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران
برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است
همیشه باید کسی باشد همیشه…!

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

 پرستوهای رؤیا
هر شب تو را
در چشم من
تخم می گذارند
و سحرگاهان
فوج فوج
از شاخسار نگاهم
به باغ دلم پر می کشی
و مرا چون سازی
از نغمه های شیرین
پر می کنی
دنیای قشنگی دارم
با خیال بیدارت !

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

نمی دانــم …
چــرا بیــن ایــن همــه آدم
پــیــله کــرده امــ
بــه تــو …
شــاید فــقط با تــو
پــروانــه می شـــوم …

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

دلم هوای تو را می کند میروم سراغ شعرهایم…
این روزها خوب یاد گرفته ام
خود را به کوچه علی چپ بزنم……!!

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

وقتی عطر تنت را میخواهم
به باد هم التماس میکنم
خدا که جای خود دارد

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است
حضور خاطراتت در وجود من …

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

تــو را که از دلــم کم میکنــم
باقیمانده صفــر میشــود …

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ
که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز
فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و
از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

دلى که اندوه دارد

نیاز به شانه دارد

نه نصیحت…

کاش همه این را مى فهمیدند….!

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

این شعر آبی می نشیند روی کاشی
وقتی که معشوق غزل هایم تو باشی
برگرد…
شاید شعر آرامش بگیرد
چیزی نمانده واژه را از هم بپاشی

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

صـــدای قـــلب نــیست
صـــدای پــــای تــوست
کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی
کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی
کـــافی اســـت کــمی بـایـستی …

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

خیلی وقت است فراموش کرده ام …
کدامیک را سخت تر می کشم … ؟
رنــــج !
انتظار !
یا نفس را …

 

ناب ترین اس ام اس عاشقانه سال جدید و خاص

 

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز !
اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما