آبی پوشان در مخمصه جدیدی افتادند!

آبی پوشان در مخمصه جدیدی افتادند!

تاریخ انتشار : 93/5/29

بازیکن پیشین استقلال از این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مالیاتش به کمیته انضباطی شکایت کرد.
به گزارش فراناز، شکایت جدیدی از باشگاه استقلال به روی میز رئیس کمیته انضباطی رسیده که می‌تواند دردسر جدیدی برای آبی پوشان باشد.
جی لوید ساموئل بازیکن سابق استقلال که این فصل را در پیکان بازی می کند با مراجعه به کمیته انضباطی از باشگاه استقلال شکایت کرد. ساموئل مدعی شده باشگاه استقلال باید مالیات وی را پرداخت می کرده که این اتفاق نیفتاده است و ساموئل هم از باشگاه استقلال شکایت کرده تا ممنوع الخروج نشود.
گویا در قرارداد این بازیکن با استقلال قید شده تا باشگاه آبی پوشان پایتخت مالیات ساموئل را بپردازند که این موضوع اتفاق نیفتاده و بازیکن پیشین استقلال هم مدارکش را به کمیته انضباطی داده تا تکلیفش مشخص شود.
به احتمال فراوان کمیته انضباطی به این پرونده در چند روز آینده خواهد پرداخت.

مطالب داغ هفته اخیر