فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

 

در باب تمجید ؛

۱- بیششرف : خیلی خوشگلی!

۲- توله‌سسگ : خیلی میفهمی!

۳- کررره‌خـر : خیلی باهوشی!

۴- کثثافت : خیلی دوست‌داشتنی‌ای!

۵- عوضی : خیلی زرنگی!

۶- لامصصب : خیلی کار بلدی!

۷- دیوونه : خیلی عزیزی!

 

در باب تحقیر؛

۱- مؤمن : خیلی نفهمی!

۲- آدم حسابی : خیلی بی‌شخصیتی!

۳- مهندس : خیلی خنگی!

۴- دکتر : خیلی گیجی!

۵- دانشمند : خیلی بیشعوری!

۶- خوش‌تیپ : خیلی چِندشی!

۷- استاد : خیلی بیسوادی!
یاد بزرگواران علی‌اکبر دهخدا و احمد شاملو گرامی و روحشان شاد …

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
مشاهده بیشتر