اس ام اس عاشقانه و جدید فدایت شوم

اس ام اس عاشقانه و جدید فدایت شوم
عاشقانه
asheghaneh

عزیزا کاسه چشمم سرایت …
میان هردو چشمم جای پایت
  

عاشقانه
asheghaneh

از آن ترسم که غافل پا نهی تو …
 نشیند خار مژگانم بپایت

عاشقانه
asheghaneh

ای بی خبر از محنت روز افزونم….
دانم که ندانی از جدایی چونم
باز آ که سرگشته تر از فرهادم….
دریاب که دیوانه تر از مجنونم

عاشقانه
asheghaneh

گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست…؟
از شاخ گل به خاک فتاد و تپید و مرد….

 

عاشقانه
asheghaneh

من حاصل عمر خود ندارم جز غم…
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندیدم جز درد…
یک مونس نامزد ندارم جز غم

عاشقانه
asheghaneh

چشم تو مرا به یاد مهتاب انداخت…
چون ماهی سرخ برکه از خواب انداخت
در کلبه ی کاغذین خود خوش بودم…
عشق تو به زندگانی ام آب انداخت

عاشقانه
asheghaneh

چقدربی تو بهانه چقدر بی تو سرود
بس است از تو جدایی بیا که دربدرم

عاشقانه
asheghaneh

هنوز بی توهمانم که بوده ام ای دوست
هنوز بوی تودارد هوای دوروبرم….

عاشقانه
asheghaneh

یکی درد و یکی درمان پسندد….
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران….
پسندم آنچه را جانان پسندد

عاشقانه
asheghaneh

باز آ باز آ , چو وح در تن باز آ …
 چون جان به بدن , چو گل بگلشن باز آ …
گفتی که چسان تو زنده ای  دور از من …
دور از تو فتاده ام به مردن باز آ …

عاشقانه
asheghaneh

لطفا……
به خوابم نیا!
خوابم را شیرین وسفید میکنی
ولی روزگارم را تلخ وسیاه!!

عاشقانه
asheghaneh

ﺁﻏــﻮ ش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾـــــــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـــــــﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ …

عاشقانه
asheghaneh

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی