تصاویری از الاغ های یخ زده در ترکیه

تصاویری از الاغ های یخ زده در ترکیه
یخ زدن و مجسمه شدن الاغ های بیچاره در سرمای شدید ترکیه. چند الاغ در کشور ترکیه به علت سرمای شدید یخ زده و به مجسمه‌های ایستاده تبدیل شدند.
 
 

 الاغ های یخ زده در ترکیه
 
تصاویری از الاغ های یخ زده در ترکیه
 الاغ های یخ زده در ترکیه
 
تصاویری از الاغ های یخ زده در ترکیه
 الاغ های یخ زده در ترکیه
 
تصاویری از الاغ های یخ زده در ترکیه
 الاغ های یخ زده در ترکیه
 
 
 گردآوری : فراناز
مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی