جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا

جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا

آینه ای وجود ندارد كه بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد، چرا كه آینه ای نیست كه بتواند ما را از درونمان بیرون بكشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

دانش ما كُره ای است كه هرچه گسترش می یابد، به همان نسبت درمی یابیم كه كدام چیزها را نمی دانیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره، روح انسان را آكنده از شادابی می كند. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید كه هر حركت او، برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم؟ فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند كه باید در آن استراحت كنیم تا كالسكه ی غرقاب از راه برسد. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

مرگ،رهایی است؛ چرا كه مردن یعنی به هیچ كس دیگر نیاز نداشتن. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

اگر قلب توان تفكر می داشت از تپیدن باز می ایستاد. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

وظیفه ی كشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

همه به یكدیگر عشق می ورزیم و دروغ، بوسه ای است كه با یكدیگر رد و بدل می كنیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

اگر هر كسی فقط فكر كند كه برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

آنچه كه متفاوت مان می كند نیرویی است كه با آن بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

شب برای همه از راه خواهد رسید. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

مایه ی خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هست. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

برای اینكه بتوانم احساسی را كه حس می كنم به دیگری بدهم، ناگزیرم احساس خود را به زبان او برگردانم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند كه در تمرین جمع ساده اشتباه می كنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر كسی می تواند پیش بیاید. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

امید برای كسانی وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق برای كسانی وجود دارد كه برایشان دادن به معنای گرفتن است. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

خود را بیان كردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان كردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

به چنگ آوردن چیزی كه نتوان به چنگ آورد، هنر است. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

هر پاییزی كه از راه می رسد، به آخرین پاییزی كه تجربه خواهیم كرد نزدیك است. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

كسی كه چشم های مرا ببندد نابینایم نمی كند، مانع از دیدنم می شود. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

كسی كه هرگز تحت فشار نزیسته باشد، آزادی را لمس نمی كند. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

زندگی یعنی چیزی از خود ندانستن، از خود كم دانستن، یعنی اندیشیدن، به خود آگاه بودن، آن هم ناگهانی مثل این لحظه ی آرام، یعنی یكباره مفهوم وحدت درون و واژه ی جادویی روان را یافتن. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

ما باید سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوییم و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض كنیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

این قاعده ی زندگی است كه می توانیم از همه ی مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست كه لمس شان كنی. اگر رویای خود را لمس كنی خواهد مرد. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم. فرناندو پسوا

 

** جملات پندآموز و زیبا از فرناندو پسوا **

 

زندگی بیش تر با یاد سرما ناآرام است تا با خود سرما. فرناندو پسوا

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
مردی 18 سال است باموتوردنبال پسرش می گردد(عکس)
مردی 18 سال است باموتوردنبال پسرش می گردد(عکس)
مشاهده بیشتر