تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و غمگین

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و غمگین

میترسم آخرش از این شب بیداریا،از این اشک ریختنا،از این غصه های ناتموم دق کنم°°°
نبودنت آخرش کار دستم میده°°°°
تو که زندگیت آرومه نه†
اس ام اس عاشقانه

+

+

+

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود°°°

+

+

+

نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم°°°باورش باتو¡

+

+

+

 

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانهاى مرا میخوانند و تو°حتى نگاه نمیکنی°°°

+

+

+

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است
جان ب فدای©چشم©تو این چه نگاه کردن است††††
جان من اینجوری نگام نکن

+

+

+

در خاطری که تو هستی دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم°°°میخواهمت°°° این خلاصه ی تمام عاشقانه هایم است

+

+

+

گاهی°°°
آنقدرواقعیت داری که دستهایم هوایت رادرآغوش میگیرند¡
اس ام اس عاشقانه
این شب ها و روز ها°°°
چشم های من خسته است°°°
گاهی اشک ، گاهی انتظار°°°
این سهم چشم های من است°°°
و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من°°°

+

+

+

تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه°°°

+

+

+

کمــــی دورتــــر بایستــــ °°° لطفــــا ً °°° ¡¡
من دیــــوانه تــــر از آنــــم °°°
کــ بی هــــوا°°°
در آغوشتــــ نگیــــرم °°°¡

+

+

+

ای داد از این روزها¡¡
این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند
اما افسوس که روح ندارند°°°

+

+

+

میخواهــــــــــــــــــــــــــــى بدانى چه مــــــــــــــــــــــــى کشم †
فقط یکبار سیــــــــــــــــــــــــــــگار را
از آن طــــــــــــــــــــــرف که مــــــــــــــــــــــى سوزد بکــــــــــــــش ¡

مطالب داغ هفته اخیر