محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

بازرسان انگلیسی پس از دریافت گزارشاتی از نقض موارد بهداشتی در یک پیتزا فروشی در بیرمنگهام، صاحب این پیتزا فروشی را تنها 900 پوند جریمه کرد و پس از سه روز وی توانست مغازه اش را مجددا باز کند.

پس از بازرسی این پیتزافروشی صدها سوسک مرده و زنده در آشپزخانه این پیتزافروشی کشف شده بود.

 

محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

پیتزا فروشی

محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

سوسک در پیتزا فروشی

محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

پیتزا فروشی سوسک

محل زندگی هزاران سوسک یک پیتزا فروشی است

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی