جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

قرار نیست

که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده !

گاهی لازم است

کسی هم مثل من بایستد

یک گوشه ای و سیگار بکشد

و فقط نگاه کند …

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

برو!

اما نخواه کسی قدِ من

دوستت داشته باشد

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

باران شده ای!

یک لحظه می باری

یک هفته بیمارم

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

اشتباه نکن !

  نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد…

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

کاش همســایه ی ِتـو بـودم

از پشت ِ پنجــره هـر روز ،

  آمـدنَ ت را می دیــدم …

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

حضورم اگر در آغوش تو

شادمانت نمی‌کند

جای من هم گریه کن

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

تو عشق بودی

این را از رفتنت

فهمیدم…!

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

هیچ جای این شهر  از یادت در امان نیستم

حتی به کوچه ی علی چپ   که می روم !

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

به پای هم پیر شدیم !

من

و خیال تو . . . !

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

من برای دوست داشتنت

مدت هاست آماده ام

اما امان از تو!

امان از زن ها

که همیشه دیر حاضر می شوید…

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

اینروزا با دردام رفیــق فاب شــُدم

شــب لحافــ ِ تنهایــیم پـُر میشه از دردَم …

دوره کمــَرَم حلقــه میکنه دستاشـو …

در آغوش میکشــه این جسم ِ بی جونـــ ُ

نتــَرس !

خوشبختــَم باهــاش …

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد …

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ

بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد …

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:

” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

همیشه از این می ترسم که نکند،

جفت من با دیگری جفت شود،

و سهم من فقط جفتک باشد !

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

دیشب یهو دلم کودتا کرد…

تو رومیخواست…

سرم رو کردم زیر بالش اروم به دلم گفتم:

خفه شو…!

دوره دموکراسی گذشته میزنم لهت میکنم!

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

چه میگویند که یکی بود و یکی نبود ؟!

پس چرا برای من

فقط یکی نبود مصداق دارد ؟!

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم …

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …

باز باید مواظب اشک هایم باشم …

باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم … ”

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

یک شب یک غریبه میاد میشه همه کَست …

و

یک شب همه کَست میشه یک غریبه …

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

مَـטּِ بیـچـاره مُـدت هـاست

کَـسـ ـے را مُـخـاطب شـعـرهـایـمـ کَـرده امـ کـه

خـیـلـ ـے وقت است غـایب است !

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

همین که با منت هم هستــی کافیست !

نیستی ات نیست ام می کند . . .

جملات کوتاه سوزناک، عاشقانه، رمانتیک و غمگین

حس میکنم گـــم شده ام . . .

امّا تلخ تر اینکه

کسی دنبالم هم نمی گردد . . .

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
مشاهده بیشتر