اس ام اس خنده دار و شادی آور 93

اس ام اس خنده دار و شادی آور 93

مورد داشتیم یارو تو کانون گرم خانواده ذوب شده
  

اس ام اس های خنده دار  93

تو ایران همین که قیمت ها بالا نره
 خودش یه نوع تخفیف به حساب میاد

اس ام اس های خنده دار  93

اعتراف میکنم که وقتی یکی به موبایلم زنگ میزنه و بهم میگه :
صدات قطع و وصل میشه …
بدون اینکه هیچ تکونی به خودم بدم میگم الان خوب شد … !؟
۹۹% میگن آره آره الان خوبه !

 

اس ام اس های خنده دار  93

خدا هیچ سگکی رو وسط دو تا سوراخ کمربند اسیر نکنه

اس ام اس های خنده دار  93

مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده
پسره گفته بیخیال من شو ، من جای خواهرتم

اس ام اس های خنده دار  93

من ۲جلسه رفتم تمرین پیانو
تنهاچیزی ک یادگرفتم :
“قوز نکن”

اس ام اس های خنده دار  93

به خدا موقع رانندگی راهنما زدن چیزی از شوماخر وجودتون کم نمیکنه

اس ام اس های خنده دار  93

یه بار اومدم کارمو بندازم فردا ، بلند انداختم افتاد پس فردا

اس ام اس های خنده دار  93

من خودم یه سرى اهداف کوتاه مدت دارم، یه سرى اهداف بلند مدت
براى کوتاه مدتا وقت ندارم براى بلند مدتا حوصله، اینه که زیاد چایى میخورم

اس ام اس های خنده دار  93

قانون نانوشته ویژه دخترها :
به محض اینکه لاک میزنی
بیشتر از هر وقت دیگه ای به دستات احتیاج پیدا میکنی

اس ام اس های خنده دار  93

مطالب داغ هفته اخیر