آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

قیچی پتاژ

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

و در نهایت چتری کج را خواهید.

 

آموزش کوتاه کردن مدل مو چتری کج

 

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر