از نظر روانشناسی عقل سالم چه ویژگی هایی دارد؟

از نظر روانشناسی عقل سالم چه ویژگی هایی دارد؟

از نظر روانشناسی عقل سالم چه ویژگی هایی دارد؟ برای داشتن عقل سالم باید برآیند نیروهایی که از طرف اجتماع به فرد دارد می‌باشد با نیروهایی که فرد به اجتماع وارد می‌کند باشد، اظهار کرد: خود کنترلی یا self control با کنترل و مدیریت نیروهای وارده از بیرون حاصل می‌شود به عنوان مثال فرد در برابر سخنان بد دیگران به جای عصبانی شدن، باید شرایط را بسنجد تا دریابد بهترین کاری که می‌تواند در کسری از ثانیه انجام دهد به طوری که به او و اطرافیان صدمه نزند و به آنها برنخورد چه کاری است.

 

وی افزود: برای خود کنترلی باید هرشخص مراقب خود باشد و پیامدهای رفتار و حرف خود را بسنجد سپس به انجام آن کار مبادرت به عمل نماید. در واقع خودکنترلی نوعی مراقبه محسوب می‌شود که شرایط خاص خود را دارد.

 
راز افشا با بیان اینکه دوستان و جامعه می‌توانند در خودکنترلی فرد موثر باشند تصریح کرد: یک جامعه می‌تواند با ترویج فرهنگ غلط شخص را بی‌بندوبار کند همچنین می‌تواند یک فرد را صبور، منظم و خویشتن‌دار سازد.

 

این روان‌شناس در پایان عنوان کرد: شخص می‌تواند با خوردن غذای مناسب، خواب کافی و ورزش از سلامت کامل برخوردار شود و با این کار در ایجاد خود کنترلی در خود بکوشد.

 

همچنین داشتن مطالعه و برنامه‌ریزی می‌تواند در ایجاد خود کنترلی در فرد موثر باشد.

مطالب داغ هفته اخیر