با خواندن نماز چه چیزهایی نصیبمان می شود؟

با خواندن نماز چه چیزهایی نصیبمان می شود؟
نماز روح تواضع و کوچکی در برابر خدا را در انسان زنده و تقویت می کند و عظمت الهی را در جای جای قلب انسان برقرار می سازد و هرگونه کبر وو نخوت را که زشت ترین صفت حیوانی است، از صفحه انسان می زداید.
 تواضع یکی از ویژگی ها و خصوصیات نمازگزار است. انسان، تواضع را در پرتو نماز بدست می آورد. یکی از اسرار نماز این است که خودبینی و تکبر را در هم می شکند و درس تواضع در برابر خداوند را می آموزد، زیرا نمازگزار در هر شبانه روز در هفده رکعت نماز واجب ۳۴ بار پیشانی بر خاک و زمین می نهد و به سجده می افتد که سمبل نهایت تواضع است و در سجده،خودش را همچون پر کاهی در میان اقیانوس بزرگ می نگرد، بلکه نقطه ای در برابر وجود بی نهایت خدا می بیند و به این ترتیب خود را بنده کوچک و ناچیز خدا دانسته و هرگونه خودخواهی و غرور را از خود دور می سازد.
در این باره حضرت زهرا(ص) می فرماید: خداوند ایمان را وسیله پاک شدن شما از آلودگی شرک و نماز را برای دوری و پاک نمودن شما از تکبر قرار داد”. نماز گزار به و سیله نماز واقعی می تواند به مقام تواضع برسد، زینت نماز همین تواضع است. پیامبر گرامی اسلام شیرینی عبادت را تواضع و فروتنی می دانند و می فرمایند: هر کس که برای خدا فروتنی نماید خدای متعال رتبه او را بلند گرداند.
افعال و اذکار نماز، بیانگر تواضع است و به و سیله اینها تواضع درنماز ایجاد می شود. دعا و گریه از خوف خدا در نماز، بیانگر تواضع بیشتر در برابر عظمت خداوند است. رکوع حالت تواضع عبد در پیشگاه مقدس مولا است و رکوع نماز بیانگر این معنا می باشد که عبد از آلودگی به کبر و منیت و خودخواهی و خودپرستی پاک است. رکوع درمان کبر و شکننده کمر شیطان و اظهار ذلت ذلیل به طور عملی در برابر خداوند است. خم شدن در رکوع نشانه فروتنی، تواضع و خضوع است.
سجده با شرایط و سجده با خضوع و خشوع، سجده با حال، سجده با حقیقت، سجده ای که همه هستی انسان آن را همراهی کند نشانگر کمال تواضع و بندگی عبد نسبت به خدای سبحان است. سجده، نهایت خضوع و تواضع و فروتنی در مقابل خداوند است. سجده تذلل و اظهار کوچکی و خاکساری در برابر خداست.
مستحبات نماز و دعاهایی که در نماز و در تعقیبات آن آمده، همه و همه تواضع انسان را بیشتر می سازد. نماز روح تواضع و کوچکی در برابر خدا را در انسان زنده و تقویت می کند و عظمت الهی را در جای جای قلب انسان برقرار می سازد و هرگونه کبر وو نخوت را که زشت ترین صفت حیوانی است، از صفحه انسان می زداید. به این ترتیب نماز وسیله پرورش بزرگترین فضیلت معنوی و تکامل می گردد و آن فروتنی و کوچکی در برابر خدا است که موجب ارتقا مقام خواهد شد.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سفارش می کند که در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سر سخت و نیرومند باشید. امام صادق (ع) می فرماید: خداوند به حضرت موسی بن عمران علیه السلام-وحی کرد ای موسی! آیا می دانی چرا تو را کلیم الله (همسخن) خودم کردم؟ موسی علیه السلام عرض کرد: نه! خداوند به او وحی کرد: ای موسی! من بندگانم را زیرو رو کردم و بررسی کامل نمودم، در میان آنها هیچ کس را در برابر خود فروتن و متواضع تر از تو ندیدم. سپس فرمود:ای موسی! تو هر گاه نماز می گزاری، گونه خود را به عنوان تواضع، روی خاک بر زمین می نهی.
به این ترتیب می بینیم از”کلیم الله” بودن موسی، و اخذ این مدال پر افتخار، تواضع او در نماز و غیر نماز، در برابر خداوند بوده است و به طور کلی پرستش، آمیخته با تواضع است و در نهاد هر انسانی پرستش وجود دارد. اسلام، این خواسته فطرت را به شیوه صحیح و منطقی،که تواضع در برابر خداست، هدایت نموده است و هر گونه تواضع کاذب مانند تواضع در برابر بت ها و خدایان ساختگی را مردود شمرده است.به عبارت دیگر، اسلام آن تواضعی را که موجب عزت نفس و پرواز روح و شکوفایی عوامل تکامل می شود امضا کرده، نه آن تواضعی را که موجب ذلت و خود باختگی و لگدکوب شدن شخصیت انسان می شود.
در نتیجه یکی از مهمترین و برترین صفاتی که یک نمازگزار باید داشته باشد تواضع و فروتنی است فروتنی زیبنده هر نمازگزاری است. تواضع و فروتنی و خاکساری، سبب برتری و بلندی آدمی می باشد و برتری جویی موجب سقوط وی است. بنابراین خوب است انسان تواضع را در غیر نماز هم همراه داشته باشد و در مقابل بندگان شایسته متواضع باشد.
 
 
گردآوری : گروه اینترنتی فراناز
مطالب داغ هفته اخیر