سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

مجموعه : شخصیت شناسی
جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

فروردیـــــــن:تینکــربل
فردی باهـــوش و ذکاوت، شخصیـــتی آزاد، دارای ایده های ناب

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

اردیبهشــــت: الســـا
فـــردی جذاب و تودل برو، شیـــــک و خاص، زودرنج و کـــــم حرف

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

خــرداد: اولــــاف
فردی شــوخ طبـــع، بامــزه و مهــربون، انحصـار طلـب

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

تیـــــــر: کیتی

فــردی بامــزه و کودک درون زنـــده و پویــا ،زیادی بانمک

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

مــــرداد: لـــوراکــــس

عــــالــی از هرلحــاظ بسیـــار مهــربان و با حوصـله،کمـی شکاک

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

شهریـــور: مینیــون

باپشتـکار و شــوخ طبـع وپرطرفـدار که زیــادی خودشیریـنـی میکنـــــه

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

مهــــــــر: سینـــــدرلا

زیبــــــا و فریبــــنده، مهربـــــــاڹ و ســــــــاده…

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

آبـــــــــــاڹ : مریــــــدا

پر تـــــــوان و با پشتــــکار و احســــــاســــی

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

آذر: گیـــسوکمنـــــد

ساده و مهــرباڹ و با اعتمـــاد به نفــس و پشتــــکار و جــــذاب

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

دی: باب اسفنجــی
مهرباڹ و عاشـــق کار و تلاش ، دارای اعتمــــــاد به سقف

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

بهمـــــڹ: آنــــــــــا
با فرهنـگ و با ادب، شیـک ولــی در عیــــــڹ حال سرپیـــچ

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

اسفند :موش سرآشپز

فهمیده،دوست داشتنی،کم حرف،خوش قلب اما آب زیر کاه

جالبترین شخصیت کارتونی ماه تولد افراد

 

مطالب مرتبط :

 

شخصیت کارتونی ماه تولدتان چیست؟

 

شبیه کدام شخصیت کارتونی هستین؟(شخصیت شناسی)

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته