سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است
نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

اگر رنجی نمی بردیم
هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند باز هم زیباست . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن
ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

 اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است
بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

“مدارا”
بالاترین درجه قدرت
و
“میل به انتقام”
اولین نشانه ضعف است . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند
اما
زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید
میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید
پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز برنمیگردد
اما گاهی اوقات ، آینده میتواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند
به آن فکر کن . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه
اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه
(دکتر علی شریعتی)

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
درختان میوه خود را نمی خورند
خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند
ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند
گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد
نتیجه :
زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بی صدا
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود
بیشتر آرام و بی صدا باشید . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

سطر ها بسیار موثر هستند
چون به شما میفهمانند که :
۱- نظم و ترتیب همیشه در اولویت است
۲ – سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند
فقط یک قطره اشک کافیست
تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

در مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند
چون شیر برای غذا میدود و گوزن برای زندگی
پس
” هدف مهم تر از نیاز است “

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

جمله “به تو افتخار می کنم”
همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند
اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید
اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید .

 

پیامک و اس ام اس فلسفی زیبا 2016

 

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید
آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته