جملات کوتاه وعرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی

جملات کوتاه وعرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی

جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی

عمر صندوقچه ای است

که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد

و هم با افکار و اعمال زشت

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

دو چیز اندوه را از بین می برد:

یکی دیدار دوستان و دیگر

سخن دانایان و خردمندان

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

هر کاری که می کنیم

به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

برتری باسواد بر بی سواد

همانند برتری زندگان بر مردگان است

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

در زندگی

زمانی که کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید

آن گاه بدانید

فرد شادی خواهید بود

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

انسان

دنیایی از شگفتی ها است

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

عشق

یک روح است

که در دو جسم دمیده شده

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کاری یا پیشه‌ای را آموخته‌ایم

که آن را انجام دهیم

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

آدم بخشنده عزیز است

اگر چه فقیر باشد

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

خوشبختی به خود ما

بستگی دارد

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

انسان آزاده

از کسی سلب آزادی نمی کند

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

معلم نفس خود

و شاگرد وجدان خویش باش

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

دوستی

میوه دیر رسی است

 

∏جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب اس ام اس فلسفی∏

 

اعتقادی که به زور به دست بیاید

ارزشی ندارد

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
چگونه دختران و زنان را هات و شهوتی کنیم (جزئیات کامل)
چگونه دختران و زنان را هات و شهوتی کنیم (جزئیات کامل)
مشاهده بیشتر