اس ام اس تیکه دار شکست عشقی

اس ام اس تیکه دار شکست عشقی

مشترکم بودی که در دسترس نبودی !
خاموشت کردم تا ابد …

اس ام اس تیکه دار

به بغضیا هم باید در کمال ناباوری گفت :
عزیز دلم اون خری که تو چشمای من دیدی سایه خودت بود !

اس ام اس تیکه دار

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی
فقط به خاطر خطای دیدم بود

اس ام اس تیکه دار

بساط کرده ام
و تمام نداشته هایم را
ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ…
بی انصاف چانه نزن
ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ …
به قیمت عمرم
تمام شده!!

اس ام اس تیکه دار

از سرم که بیفتی دست و پای غرورت خواهد شکست !
آن روز درد شکستن را خواهی فهمید
روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر

اس ام اس تیکه دار

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که
با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !

اس ام اس تیکه دار

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم
“تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

اس ام اس تیکه دار

من هیچوقت واسه کسی شاخ نشدم .
فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن خیلیا !

اس ام اس تیکه دار

تویی که فکر میکنی خیلی خاصی :
نبودنت هم مثله بودنت عادت میشه ؛ شک نکن !

اس ام اس تیکه دار

دوباره آمده ای
اینبار شیرین تر از قبل دروغ می بافی
زیرکانه تر لبخند می زنی و دلبرانه تر ناز می کنی !
اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد
و خیلی وقت است که مغزم تصمیم می گیرد نه دلم !
پس لوند و دلبرانه که هیچ عاشقانه و صادقانه هم که بیایی من دیگر نیستم

اس ام اس تیکه دار

تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند !
غافل از اینکه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج کرد …!

اس ام اس تیکه دار

به بعضیا باید گفت :
عزیزم تو عوضی شدی ، نگو شرایط عوض شده !

اس ام اس تیکه دار

من دلم گرم تو بود
تو سرت گرم دلم

اس ام اس تیکه دار

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من
بر تن کن دروغ هایی را که بافتی

اس ام اس تیکه دار

خوش به حالت حوا ، خودت بودی و آدمت !

وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت !!

اس ام اس تیکه دار

هر دو از ته دل می گوییم
من حرف هایم را تو دروغ هایت را !

اس ام اس تیکه دار

نه صدایش را نازک می کرد
و نه دستانش را ” آردی ” . . .
از کجا باید به ” گرگ ” بودنش شک میکردم ؟!

اس ام اس تیکه دار

باید قاب بگیرم حرفهایت را
همه “عکس” شدند !

اس ام اس تیکه دار

این روزها عشق را با دست
پس می زنند و با پا پیش می کشند !
حیف از عشق که زیر دست و پاست …

اس ام اس تیکه دار

عمریست نشسته ام
پای لرز خربزه هایی
که هیچوقت یادم نمی آید
کی؟!
خوردمشان…

اس ام اس تیکه دار

دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …
ولی محبت خیانت میاره !

اس ام اس تیکه دار

گاهی وسط یک فکر
گاهی وسط یک خیابان
سردت می کنند
داغت می کنند
رگ خوابت را بلدند
زمینت می زنند…

اس ام اس تیکه دار

اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست …
تاوان با تو بودنه !

اس ام اس تیکه دار

سکوت …
و دیگر هیچ نمی گویم …!
که این بزرگترین اعتراض دل من است
به تو …
سکوت را دوست دارم
به خاطر ابهت بی پایانش …..

اس ام اس تیکه دار

اشتباه از من بود
من از کسی انتظار داشتم سکوتم را بفهمد
که حتی فریادم را نشنید !

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی