کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

خانه فسقلی در چین ساخته شد! (+تصاویر)، کوچکترین خانه جهان در کشور چین ساخته شد. دانشجویان معماری چینی خانه‌ای به مساحت 7 متر مربع از چوب ساخته‌اند که هیچ دری ندارد. یک تیم 12 نفره دانشجویان معماری چین از دانشگاه چونگ کینگ خانه‌ای بسیار کوچک به مساحت 7 متر مربع از چوب ساخته‌اند که هیچ دری ندارد.

 کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

تصاویر کوچکترین خانه جهان

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

عکس های کوچکترین خانه در جهان

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

کوچکترین خانه جهان در چین ساخته شد + عکس

مطالب داغ هفته اخیر