جوک غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

جوک غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

آن

چشمانت

قاتل بالفطره اند!

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

پلک دلم می پرد

نشانه چیست ؟!

شنیده ام که می آید کسی به مهمانی !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

در خواب هم راحتم نمی گذاری ،

بی خبر می آیی ، صدایم می کنی …

تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم

پیشانی ات را برای لب هایم

خودت را برای زندگی ام

می بینی ؟

برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

بیداری

تلخ ترین تراژدی ست

وقتی

تو را

در خواب دارم …

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

بن بست دنیاست برای من آغوشت …

اولین باریست که هراسی ندارم بگویم

به بن بست رسیده ام !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

تنهایم …

اندکی بغل می خواهم

ترجیحاً عاشقانه …

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

پیش از تو همه را

با معیارهایم می سنجیدم !

بعد از تو همه را با تو می سنجم

حتی معیارهایم را …

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

خیال من…

گنجشک کوچکیست که به حیاط نگاهت عادت دارد

به طمع دانه های محبتی

که هر روز میپاشی

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

چه درونم تنهاست و در این تنهایی

شاخه ی خشک نگاهم

گل چشمان تو را میجوید

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم!

زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد،

خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش …

بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم …

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

خیال تو می ارزد
به داشتنِ همه !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

حواس من همیشه جمع بود

جمع تو

و این را معلم ریاضی نمیدانست

و مرا مردود میکرد !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

تمام شعر های عاشقانه جهان شبیه تو هستند !

تو اما پشت استعاره ای ایستاده ای

که به ذهن هیچ شاعری نخواهد رسید …

 

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

حرفایت شبیه برف اند!

از آن برف های بی موقع که

نزدیک بهار می بارد و فقط،

جان شکوفه های درختان را می گیرد!

 

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

بیا تا بریزیم…

تو استکانی چای برای من

من زندگی ام را به پای تو

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

 

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری

آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم

که فـرامــوش می کــــنـم

بـایـد نفـس بــکـشـــم

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

شاید تو

از شعرهای من چیزی نفهمی

اما…

شعرهای من…

خیلی خوب تو را می فهمند …

 

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی

بـــا چـشمـهـایـی کـه

آرام تـــر از آرامـش اســت !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

از تو چه میگذرد در خیالم

که این چنین

قلم و کاغذ بی تابی میکنند …

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

جَهنــــَـمی بـپــــا میـــکنـد

دِلـــــَـم

وَقـــــتی

شــــِـــعری بیــــــایَد و

تــــو

میــــــانِ آن نَبــــاشــــی

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

اگر بیـــایی

این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را

تـــلافی نمیـــکنم

آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم

که دیــگر نتــــوانـــی

هــــرگــز بــــروی…

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

دنبــــــــــــالِ شاعــــــــــر شعـــــــــــــرهای من نگـــرد

تمــــــــام حرف هایــــــــم

رو نوشتِ توســــــت…!

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

تنها رازِ منی

تو را

به خدا هم فاش نمی‌کنم!

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

عشق مثل پرواز است،

بالا رفتنش جسارت می خواهد

بالا ماندنش لیاقت !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

این سکوت سنگین تو سر به سرم مى گذارد …

ادامه اش بدهى

عاشق تر مى شوم !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

کاش باورکنی دوست داشتنت

تنها دارایی من است

با بی تفاوت ات مرددم نکن

که گمان کنم آن را هم ندارم

تمنا میکنم !

 

جوک های غمگین، عاشقانه، احساسی و جالب دوران جوانی

 

واقعیت است جاذبه تو

از بس جذابی

می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
فرورفتن قلاب قصابی 15 سانتی در چشم یک پسر بچه
فرورفتن قلاب قصابی 15 سانتی در چشم یک پسر بچه
مشاهده بیشتر