سخنانی آموزنده و زیبا از فرانتس كافكا

سخنانی آموزنده و زیبا از فرانتس كافكا

رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینكه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

قدرت فریادها به اندازه ای است كه می تواند خشونت فرمانهای صادر شده بر ضد انسان را درهم بشكند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

من فكر می كنم آدم باید وقت خود را تنها صرف خواندن كتاب هایی نماید كه با چنگ و دندان دل خواننده را ریش می كنند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

جایی كه اعتماد نیست، سخن بیهوده است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

كتاب باید تبری برای درهم شكستن دریای منجمد وجودمان باشد.  فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

من درد انتظار را حس نمی كنم، از این رو وقت شناس نیستم و مانند یك گوساله چشم به راه می مانم. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

شعر، پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

هر کس شایستگی دریافت زیبایی را داشته باشد ،هرگز پیر نخواهد شد. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

دوست، پیوندی است پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

عمری چكش برداشتم و بر سر میخی كه روی سنگ بود كوبیدم. اكنون می فهمم كه هم چكش خودم بودم، هم میخ و هم سنگ. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

لازم نیست گوش كنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید كه آرام و ساكن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره اش بردارید. انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور گِرد پای شما خواهد گشت. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

آفریدگار اگر كمی عاقلانه رفتار می نمود، كافكا را در قاره آسیا خلق می كرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

شعر، پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است. فرانتس کافکا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

عشق، خودرو بی نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقص اند و راه، ناهموار. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

امكانات برای من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادی پنهان شده اند؟ فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت. فرانتس کافکا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

در جدال با دنیا، یار دنیا باش. فرانتس كافكا

پربيننده ترين مطالب سايت

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
نقاط حساس تحریک پذیر بدن عشقم در رابطه جنسی کجاست؟
نقاط حساس تحریک پذیر بدن عشقم در رابطه جنسی کجاست؟
مشاهده بیشتر