ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

نوع طراحی این تنگ ماهی ها به انسان این احساس را میدهد که هر لحظه ممکن است به پایین سقوط کند.

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی,شرکت پیسالت این تنگ ماهی بسیار جالب را طراحی کرده است.

ولی نیازی به نگرانی نیست زیرا مهندسان این شرکت بر اساس داده های مهندسی آن را به شکل بسیار پایدار طراحی کرده اند و نیازی به نگرانی وجود ندارد. طراحان این تنگ، طرح آن را از شکل قطرات آب در حالت مشابه الهام گرفته اند.

 

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)طراحی تنگ ماهی

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

طراحی تنگ ماهی

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

طراحی تنگ ماهی

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

طراحی تنگ ماهی

ایده های جالب طراحی تنگ ماهی برای عید (عکس)

طراحی تنگ ماهی

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی