اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اگر خاطره های خوب می مانند پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم بماند که یادم نماند این روزها …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار … غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی . . . ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست . . .

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تمام خاطراتمان را مرور کرده ام زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

عشق هیچگاه نمی میرد تنها از لبخند به اشک از اشک به خاطره و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتى حالت خوب نیست خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم ! از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

چه بیهوده اختراع شد سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها ! وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد زمین گیرت کند تو را به گریه بیندازد خونت را به جوش آورد و …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

قرار بگذار هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم قبل از اینکه بروی هم … اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم ! خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتی می روی تمام چیزهای عادی یادگاری می شوند حساس می شوند تَرَک برمی دارند بر مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند تو را و نبودنت را حالا میدانی چرا همه چیز یادم مانده ؟

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما