اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …

بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …

و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …

همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :

تنهایی !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

تنهایی آدم را عوض میکند …

از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :

کمی مهربانتر باش !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

تنهایی یعنی یک نفر خیلی کم است !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده

برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند :

اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

رفته ای اما رد پایت مانده ست در من

کنار تنهایی ام قدم میزند بی من …

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

یه کم با من راه بیا ؛

تنهایی به جایی نمی رسم !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

دستم را گرفت و با خود برد

همه هرچقدر هم تلاش کردند نتوانستند

چه قدرتی ! چه عظمتی ! تنهایی …

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی

وقتایی که هیشکی خونه نیست !

 

اس ام اس جدید و رمانتیک عاشقانه افراد بی کس و تنها

 

به یاد تنهایی ام افتادم که هیچکس

سکوتش را نشکست “جز خیال تو”

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
تقویت قوای جنسی با خوردن آلت تناسلی ببر نر (عکس)
تقویت قوای جنسی با خوردن آلت تناسلی ببر نر (عکس)
مشاهده بیشتر