اس ام اس با موضوع مسافرت رفتن و دل تنگی

اس ام اس با موضوع مسافرت رفتن و دل تنگی

یه جهان قاصدک ناز به راحت باشد / بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد

خداوند شب و روز تمام لحظات / پشت و پناه تو عزیزم باشد . . .

 

اس ام اس مسافرت

 

رفتي سفر كه عاشق تر شوم
كارم از عاشقي گذشته
مجنونم
برگرد…!

مطالب داغ هفته اخیر